Szolgáltatásaink


Felnőttképzési programok

Engedélyezett képzéseink

•Közösségfejlesztés, állampolgári demokrácia-technikák •Személyiségfejlesztés, önismeret

•Vizuális eszközök használata (Művészeti foglalkozás tréning)

•Csoportvezetési készségek és technikák

•Kommunikációs készségek fejlesztése

•Álláskeresési technikák

•Kulcskompetenciák fejlesztése 

•Tanulástechnika

•Álláskeresési technikák

•Motivációs készségek fejlesztése

•Kommunikáció speciális helyzetű célcsoportokkal

•Együttműködés- és innováció fejlesztés

•Kiégés-kezelés

•Agressziókezelés

•Vezetői készségek fejlesztése

•Hálózatépítés, hálózati együttműködés fejlesztése

•Csapatmunka és együttműködés fejlesztése

•Szervezeti hatékonyság-fejlesztése

•Szervezeti auditálás

•Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő képzés

•Álláskeresési technikák képzés

•Motivációs képzés

•Média- és közösségi kommunikáció

•Bűnmegelőzés, áldozattá válás megelőzése, kezelése

•Környezeti tudatosság, fenntarthatóság

•Önsegítő csoport képzés

•Közösségi kezdeményezések indítása és fenntartása

•Aktív állampolgárság

•Globális tudatosság fejlesztése

Állampolgári Tanács (ÁT)  szervezése, levezetése

Az ÁT egy egyenlő részvételen alapuló döntéshozatali és döntéselőkészítő eljárás, amelyben 15-30, a saját mikrokörnyezete képviseletében jelenlévő állampolgár vesz részt.

Az állampolgárok csoportja nemek, életkor, vélemények szempontjából reprezentatív.

A döntést meghívott szakértők meghallgatása előzi meg.

A folyamat végeredménye egy konszenzusos döntés.

Az ÁT döntését a közvélemény a helyi médián keresztül megismeri.

Az egész folyamatot független facilitátorok vezetik le.


Az állampolgári tanács-módszer előnyei


Megfontolt, felelős döntések születhetnek.

Bizalmat teremt, az egész intézményrendszer legitimitását növeli.

Pedagógiai hatás (demokráciára nevelés).

Politikai tudatosságot fejleszt.

A módszer működése

Minden esetben az adott közösség mindennapjait érintő, létező probléma (pl. szociális, környezetvédelmi, infrastrukturális) megoldását célozza a lakosok és minden szektor bevonásával (civil, kormányzati, vállalati szféra). A tanácsülés során független szakértői előadásokat hallgatnak meg az adott témáról a résztvevők. Az azt követő vita során kialakítanak egy mindenki számára elfogadható közös álláspontot.

Milyen kérdésekben érdemes ÁT-t rendezni?

Egy intézkedés közösségi szintű ellenállásának/támogatottságának vizsgálata

Egy beruházással kapcsolatos állampolgári gondolkodás tesztelése,

Egy település jövőjének megtervezése közösen

Közösségi jövőtervezés

A közösségi jövőtervezés nem válik el élesen a közösségi döntéshozataltól, hiszen a közösen történő jövőtervezés általában közös döntéshozatalt is feltételez.

Mégis el lehet különíteni azokat a kezdeményezéseket, melyek nem egy felmerülő probléma megoldását, egy vita, érdekkonfliktus elsimítását, tehát egy múltbeli vagy jelenbeli helyzet megoldását célozzák, hanem valamilyen, a közösség jövőjét érintő döntés, és az azt követő tervezés a céljuk. Egy-egy sikeres közösségi ötlet megszületéséhez elengedhetetlen a közös gondolkodás, az érdekek, elképzelések összehangolása és a bár időigényes, de tanulságos helyzeteket kínáló közös építkezés. A Cromo, mint objektív külső szereplő, ezt a folyamatot kívánja megtámogatni.

Kínált szolgáltatásaink:

  • Állampolgári Tanács módszer
  • Lakossági tervező fórumok, ötletbörzék levezetése
  • Közösségi programok levezetése

Közösségi kezdeményezés indítása

Szervezetfejlesztési tapasztalatunk hasznosításával szeretnénk segíteni azt, hogy minél több jó ötlet, közösségi kezdeményezés megvalósuljon.

Szakértelmünk biztosításával egyfajta inkubátorként kívánunk funkcionálni, a megszülető ötletek valóra váltását támogatni. Hiszünk abban, hogy az egyes emberek a legkompetensebbek a saját életük kérdéseit illetően, az ő fejükből pattanhatnak ki a jó ötletek, az ő kezükben születhetnek a jó megoldások. Mi ezek életre hívásában szeretnénk szakmai segítséget adni.

Kínált szolgáltatásaink:

  • Kapacitásfejlesztés, szervezetfejlesztés
  • Önsegítő csoportok létrehozása, működésük segítése
  • Készségfejlesztő tréningek
  • Mentorálás, coaching, szupervízió
  • Minőségfejlesztés és -biztosítás
  • Csapatépítés